Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren

Hoe ziet Wijdemeren eruit in 2040?

Wijdemeren is een prachtige groene,- en waterrijke oase omringd door grote steden. Om de waarden van onze prachtige gemeente te koesteren en kansen voor de toekomst te benutten moeten we nu richting bepalen en keuzes maken. Daarom werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Een visie op de toekomst is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in de schaarse ruimte. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.

Start met verrijken

De gemeente is van ons allemaal. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken over de toekomst. We hebben al een aantal verrijkingen opgehaald. Je kunt aangeven dat je een inzending een goed idee vindt, deze aanvullen of zelf een verrijking plaatsen. De gemeente verzamelt al jullie input en neemt dit mee als advies voor het opstellen van de omgevingsvisie.

Natuur en recreatie

Ondernemen