Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren

Hoe ziet Wijdemeren eruit in 2040?

Wijdemeren is een prachtige groene,- en waterrijke oase omringd door grote steden. Om de waarden van onze prachtige gemeente te koesteren en kansen voor de toekomst te benutten moeten we nu richting bepalen en keuzes maken. Daarom werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Een visie op de toekomst is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in de schaarse ruimte. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.

De gemeente is van ons allemaal. Daarom hebben we inwoners en ondernemers gevraagd om mee te denken over de toekomst. Dat kon door mee te doen met de werkateliers en door het plaatsen van ideeen en verrijkingen op Wijdemeren verrijkt. De gemeente neemt de inzendingen mee als advies bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Toekomstbeelden

Eerder dit jaar zijn dromen, kansen en dilemma’s verzameld. Ook zijn de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Daar zijn drie belangrijke toekomstbeelden uit voort gekomen:

Natuur en recreatie

Ondernemen

Deze toekomstbeelden zijn op verschillende manieren aangescherpt en verrijkt. Ben je nieuwsgierig naar het resultaat, bekijk dan de inzendingen.

Wijdemeren Bedankt!