Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren

Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren

Wijdemeren is een prachtige groene,- en waterrijke oase omringd door grote steden. Om de waarden van onze gemeente te koesteren en kansen voor de toekomst te benutten moeten we nu richting bepalen en keuzes maken. Daarom werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Dat is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in onze leefomgeving.

We willen woningen bouwen die passen bij de behoeften de inwoners van Wijdemeren, nieuwe woonvormen toepassen, ruimte maken voor ondernemers en recreatie. En we moeten de overstap maken op duurzame energiebronnen en het opwekken van lokale schone energie. Dat betekent dat we keuzes moeten maken omdat onze leefruimte beperkt is.

Toekomstbeelden

Eerder dit jaar zijn dromen, kansen en dilemma’s verzameld. Ook zijn de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Daar zijn drie belangrijke toekomstbeelden uit voort gekomen:

  1. Wonen. Behoud en versterking van de woon- en leefkwaliteit in de kernen en linten.
  2. Ondernemen. Ruimte bieden aan ondernemers voor (nieuwe) economische activiteiten en investeren in bereikbaarheid.
  3. Natuur en recreatie. Natuurbehoud, landschapsbeheer en vergroten van de biodiversiteit (dier- en plantensoorten)

Laten we samen de visie op de toekomst van Wijdemeren verrijken

Samen met jou willen we deze toekomstbeelden aanscherpen en verrijken. Je kunt aangeven dat je een geplaatste inzending een goed idee vindt, deze aanvullen of zelf een verrijking plaatsen. De gemeente verzamelt al jullie input en neemt dit mee als advies voor het opstellen van de omgevingsvisie.

Start met verrijken van Wijdemeren!

Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren