Natuur en recreatie

Natuur en recreatie

Natuurbehoud, landschapsbeheer en vergroten van de biodiversiteit (dier- en plantensoorten)

 

Balans natuur en recreatie

Ons groene- en waterrijke buitengebied is bijzonder. Een groot deel van de gemeente is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en het Natura 2000 gebied. Hier moeten we zuinig op zijn. De uitdaging is dat de we een evenwicht vinden tussen het genieten van de natuur en het in stand houden van de kwaliteit van de natuurwaarden. We willen in Wijdemeren daarom een robuust en beleefbaar natuurnetwerk vormgeven.

Toekomst recreatieve sector

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de economie van Wijdemeren. De jachthavens, horeca en recreatieterreinen aan de recreatieboulevards zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. De komende jaren willen we deze sector verder versterken door bijvoorbeeld meer aanbod te creeren voor dagrecreanten. De natuur en de rijke cultuurhistorie van Wijdemeren bieden kansen.

Toegankelijk cultureel erfgoed

Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed. Denk aan de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam en de buitenplaatsen uit de tijd van de Gouden Eeuw. Deze plekken zijn bekend bij inwoners en recreanten uit het hele land. Veel van het culturele erfgoed is niet goed toegankelijk. Een nieuwe invulling, kleinschalige ontwikkeling en een betere beleefbaarheid kunnen hiervoor een uitkomst bieden.

Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren