Ondernemen

Ondernemen

Ruimte bieden aan ondernemers voor (nieuwe) economische activiteiten en investeren in bereikbaarheid.

 

Toekomst bedrijventerreinen

Wijdemeren is een ondernemende gemeente. De uitdaging is om ruimte te geven aan lokale bedrijven om te groeien, maar ook om de bedrijventerreinen klaar te maken voor de toekomst. Denk aan verduurzaming, klimaatadaptatie, veiligheid en bereikbaarheid.

Toekomst van de dorpscentra

In Wijdemeren zijn verschillende winkels en winkelgebieden. Deze zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de economie. We doen hier boodschappen en we ontmoeten elkaar hier. Door online shoppen en grote steden in de buurt moeten we ons afvragen wat we van de winkelgebieden in de gemeente verwachten. Mogelijk kan er in de toekomst meer ruimte gemaakt worden voor woningbouw of maatschappelijke voorzieningen, voor horeca of festiviteiten.

Goede bereikbaarheid

Om economische kansen te benutten is een goede bereikbaarheid belangrijk. Het wordt steeds drukker en daarom zetten we in op het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van mobiliteit. Naast de auto moeten we vaker de fiets en het openbaar vervoer pakken. We kijken daarom naar nieuwe, slimme mobiliteitsconcepten zoals (deel)fietsen en -auto’s en oproepbare taxi’s.

Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren