Wonen

Wonen

Behoud en versterking van de woon- en leefkwaliteit in de kernen en linten.

 

Wonen voor iedereen

Wijdemeren is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Daarom is de vraag naar woningen groot. Ook de woonwensen veranderen waardoor er meer verschillende soorten woningen nodig zijn. Om in de vraag en woonwensen te voorzien moeten we rekening houden met de behoefte van vandaag, en met de vraag van morgen

Ruimte in de bestaande dorpen

Door goed te kijken hoe we bestaande woningen in de dorpen kunnen aanpassen en soms herontwikkelen ontstaat er meer ruimte om te wonen in de dorpskernen. Als we dit goed doen spaart het ons landschap en kunnen we ook nog werken aan verduurzaming.

Gezonde en vitale woonomgeving

De woonomgeving van de 21e eeuw biedt voor iedereen een gezonde leefomgeving. Er is ruimte om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Ook willen we klaar zijn voor de hittegolven en piekbuien waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Door bomen te planten zorgen we voor verkoeling. Groene daken en waterberging in de openbare ruimte vangen we water op en houden we het vast.

Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren