Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING – wijdemerenverijkt.nl
25 november 2020

De gemeente Wijdemeren verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van
haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden
verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens inzake het platform Wijdemeren verrijkt is om:

 • Inwoners en ondernemers uit de gemeente te laten meedenken over de verdere ontwikkeling
  en aanscherping van de omgevingsvisie;
 • Inwoners en ondernemers te informeren over de omgevingsvisie;
 • Inwoners en ondernemers die hiervoor toestemming hebben gegeven, uit te nodigen voor de
  werkateliers over de omgevingsvisie.

Grondslag
De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming en voor de vervulling
van een taak van algemeen belang of het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming.

Categorieën persoonsgegevens
Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Postcode (vier cijfers, geen letters)
 • Leeftijdscategorie (niet verplicht)
 • Dorpskern (niet verplicht)
 • Antwoorden en reacties op Wijdemeren verrijkt

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er
worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.
Bewaartermijnen
De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar
taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat;

 •  Uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor Wijdemeren verrijkt op 1 mei 2021 worden
  verwijderd
 • Uw emailadres om u een nieuwsbrief te sturen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
  U kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden.
 • Uw emailadres eenmalig wordt gebruikt, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, om u
  uit te nodigen voor de werkateliers m.b.t de omgevingsvisie.

Wilt u aanspraak willen maken op uw rechten van betrokkenen, stuur dan een mail naar
communicatie@wijdemeren.nl.

Gemeente Wijdemeren

Doe mee en verrijk de visie op de toekomst van Wijdemeren