Waterzuiveringslocatie Vitens wordt een WijkBron

Door eerst de beschikbare duurzame energie uit de buurt te gebruiken, kunnen wijken in de toekomst steeds meer in hun eigen energiebehoefte voorzien. Dit scheelt investeringen vanuit de netbeheerder zoals het aanleggen van dikkere kabels of extra transformatorstations.

Mijn idee is, om de waterzuiveringslocatie van Vitens aan de Rading om te gaan vormen tot een WijkBron waarbij er een zonneweide wordt aangelegd, geothermie (grondwater ontrekken om lage temperatuurverwarming aan te bieden) een rol speelt en een buurtbatterij de opgewekte energie vasthoudt en gecontroleerd de wijk in kan sturen waar nodig.

Eerder deed ik mee aan de Duurzame Dorpen in Actie-ontwerp wedstrijd via EC Wijdemeren.
Met een behaalde 3e plek, smaakt dat natuurlijk naar meer en daarmee op zoek naar een startpunt om verder te kunnen gaan met mijn idee.

Zie hiervoor: https://duurzamedorpeninactie.nl/paul/

landschap besparende woningen…

Landschap besparende woningen/ levendige winkelgebieden/meer laagbouwappartementen in de dorpen/schone , duurzame bedrijven.

Laten wij voornamelijk heel veel groen behouden. Wandelpaden in Loosdrecht, vooral langs Nieuw Loosdrechtse dijk zijn erg slecht, en moet men oppassen niet te struikelen over scheve/verzakte tegels. Het heeft dus beslist voorrang om fiets/wandelroutes goed onder de loep te nemen!

Wijde Meren weer terug naar af met den dorpen zoals Weleer

Gewoonweg om dat al dat grote niet goed werk, klijne’ dorpen is wel duurder maar werkt Economischer meer overzicht en Sociaal Contact onder elkaar ?
Het is nog niet te laat om hierover goed na te denken, ondank’s dat ’t 2 voor twaalf is nu’ !

Woningbehoefte onderzoek, meld u nu aan

Participatie initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren vraagt: wie wil waar wonen in starters-, sociale koop- (25% lagere prijs) of levensduurzame 50+ woning (doorstroming bevorderen door te grote eengezinswoning te verlaten voor jonge stellen!). Meld je aan via NieuweDemocratieWijdemeren@ziggo.nl of bel 0640414560

Betaalbare woningen voor starters uit Loosdrecht.

Betaalbare woningen waar onze al in Loosdrecht/Wijdemeren wonende jeugd kunnen starten en zoals de ouders hun gezin groot kunnen brengen. En natuurlijk in de buurt blijven van de ouders om die zorg te bieden op hun oude dag.

ZUIDSINGEL FASE *

Totaalplan voor wonen-sporten-school-dorpshuis
MEER WONINGEN – MINDER VERKEERSBEWEGINGEN

1. Realiseer geen 250 woningen maar een sportcomplex in het plan! Vestig er de voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld.
2. Vestig er ook alle basisscholen. Zij kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten.
3. Verplaats sporthal de Fuik ook naar deze locatie.
4. Creëer één grote kantine (tevens dorpshuisfunctie!) en één kleedkamer-accommodatie voor de sporters.
5. Eén groot parkeerterrein. Overdags met name voor de scholen en ’s avonds en in de weekenden voor de sporters én de bezoekers van het dorpshuis.
6. Het complex is via de woonwijken alleen te bereiken op de fiets of te voet. Door de centrale ligging van het complex en de beperkte toegang via de woonwijk komt er daardoor minder (auto) verkeer. Men wordt ‘gedwongen’ om te lopen of te fietsen.
Voor de auto’s moet er een toegangsweg komen op de Kortenhoefsedijk en op de Emmaweg, ter hoogte van de fietsgangers-brug. Met verkeerslichten kan daar een veilige oversteek komen. Op de Kortenhoefsedijk zal een vergelijkbare afslag moeten komen. De verkeerslichten hebben gelijk ook een remmende functie op het doorgaande verkeer.
7. Bouw huizen op de huidige terreinen van voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld. De toekomstige bewoners van deze wijk aan de rand van het dorp kunnen vrijwel ‘ongemerkt’ het dorp in en uit.
8. Bouw huizen op de plek van de Fuik. Geeft rust in de buurt.
9. Maak van het gebouw van de Antoniusschool een volledig appartementencomplex.
10.Door de verplaatsing van de Curtevenne- en Regenboogschool kunnen er op deze mooie centrale plek veel seniorenappartementen gebouwd worden. Past ook in deze buurt én het geeft doorstroming op de woningmarkt.

Conclusie: Meer woningen, minder verkeersbewegingen! En de kosten worden gedekt door de woningbouw! Dé oplossing

Gezellig picknicken in de natuur

Gelukkig zie je regelmatig leuke plekken waar je prettig kunt zitten op een bank met een tafel waar inwoners van Wijdemeren en passanten dankbaar gebruik van kunnen maken. Mijn voorstel is om zoveel mogelijk van dit soort plekken te realiseren.

Omgeving bepaalt vliegverkeer en niet langer andersom

Een analyse over de omgeving van vliegveld Hilversum wijst uit, dat aan de westkant objecten liggen als sportvelden, maneges, een begraafplaats, woningen, campings en bedrijven aan de Rading en de Tjalk. Heel dichtbij, dus risicovol bij een ongeluk met een vliegtuig of helicopter. Dit kan meerdere doden betekenen. Aan de oostkant worden een stiltegebied en woongebied de Egelshoek, bungalowparken en Hollandse Rading overvlogen. Totaal werden er in 2012 ruim 1000 woningen te zwaar belast qua geluid! Dat zijn er inmiddels veel meer, nieuwbouw is niet gestopt nadien.

Een strook van zuid naar noord is het meest veilig. Reden waarom de omgeving de geluidscontouren beperkt tot die strook. Geëxtrapoleerd naar het grondoppervlak betekent dit dat de start- en landingsbanen zijn aangepast en b.v. baan 13-31 is gesloten ruim voor 2030. Ruim meer dan 1000 woningen minder overlast, risicolocaties bij ongevallen drastisch minder. Goed voorbeeld voor Schiphol, waar dit ook zo zou moeten gebeuren voor 2040.

Uniek landschap

Hierbij een pleidooi voor onze unieke historische cultuurlandschappen! Laten we koesteren wat we reeds hebben en zelfs versterken van de unieke kwaliteiten van bijvoorbeeld De Ster van Loosdrecht; 1 van de weinige typische wijzen van veenafgraving in kenmerkende stervorm stammend uit de 12-13e eeuw! Daarnaast is deze manier van ontginnen de oorsprong van Loosdrecht.
In De Ster nu is deze verkavelingvorm nog steeds zeer herkenbaar. Ook is het gebied nu een open veenweidelandschap waar gewerkt wordt aan het opnieuw terubrengen van de vroegere rijke biodiversiteit en zou het ook een heel mooi gebied kunnen zijn om wat meer open te stellen voor (op kleine schaal) publiek.