Biodiversiteit als uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling

 • Eigenaar idee:
  Arda van der Lee
 • Ingediend:
  08/12/2020
 • Pijler:
 • Weergaven:
  22255
 • Stemmen:
  17

Biodiversiteit niet als een ‘extra kostenpost’ aan het eind van een project.
Als gevolg van de coronacrisis en het verplicht thuiswerken wordt er door partijen die actief zijn in gebiedsontwikkeling nog meer dan voorheen gesproken over het belang van een groene, aantrekkelijke nabije leefomgeving. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een afwisselende groene woonomgeving mensen socialer, opener en zelfs veerkrachtiger maakt. Verder kan groen helpen de woonomgeving klimaatadaptief te maken door overtollig water op te vangen en in hete zomers voor de nodige verkoeling zorgen. Bovendien kan het slim en gevarieerd toevoegen van planten en bloemen de biodiversiteit vergroten.
Lees hier meer https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/neem-biodiversiteit-als-uitgangspunt-gebiedsontwikkeling/?

Inzending verrijken

Deel dit initiatief