Groen in de straat

Wijdemeren bestaat van oorsprong uit een aantal dorpen. Het groene karakter van oude (dorps)straten is te danken aan de grote, beeldbepalende bomen die naast het huis of bij de erfgrens stonden. Deze bomen zijn hoger dan de meeste huizen en vaak ook ouder. Het aardige van een (grote) boom is dat hij met zijn kroon deel uitmaakt van het straatbeeld, maar de straat zelf vrijlaat. Hij vormt vaak de achtergrond voor de huizen, hij kleedt de straat aan.
Laanbeplanting hoort meestal niet thuis in een (oude) dorpsstraat, de afstand tot de gevels is vaak te gering, er treedt concurrentie op met lantaarnpalen, geparkeerde auto’s en verkeersborden. Daardoor worden nieuwe bomen vaak ‘gekleineerd’ en worden er bolacacia’s, zuileiken en leilindes aangeplant. Dit leidt tot verdichting en verstrakking van het straatbeeld.
Helaas zijn de laatste jaren een aantal grote bomen in Wijdemeren verdwenen, deels door de ziekte onder de kastanjes. Gelukkig zijn er nog een aantal grote, beeldbepalende bomen over, die koste wat kost gespaard moeten worden.
Om het groene beeld, dat deze bomen aan het dorp of de straat geven, te behouden kan de gemeente het volgende doen:
• alleen in geval van zieke bomen een kapvergunning verlenen
• op enkele plekken nieuwe bomen van de 1e grootte aanplanten

Inzending verrijken

Alle reacties

Barbara Keller

2020-12-08 00:57:48

Verminder bestrating van pleinen en kies voor opties waar meer groen en gras is om meer regen op te vangen. Geef Mogelijkheden aan bewoners tot het opnieuw leren verbouwen van voedsel voor eigen behoeften. Het opstarten van kleine buurtprojecten met hulp van professionals, scholen etc.

Barbara Keller

2020-12-08 00:50:22

1) Beplant straatkanten en rotondes met wilde bloemen voor de bijen en insecten. Kies bomen van dezelfde soort en plant in groepjes dan kunnen ze ondergrondse netwerken bouwen en blijven ze langer gezind doordat ze voedingsstoffen met elkaar uitwisselen. Varieer de groepen boomsoorten

Deel dit initiatief