Meer appartementen en landschap besparende woningen

 • Eigenaar idee:
  Wilma Snel
 • Ingediend:
  14/01/2021
 • Pijler:
 • Weergaven:
  21284
 • Stemmen:
  10

Trachten om in te breien in gemeentes, zodat groen behouden blijft. Op locaties waar projectontwikkelaars nu vooral huizen voor de rijkere doelgroepen ontwikkelen samen met hen kijken of er andere, betaalbaarder woningen resp. appartementen mogelijk zijn (bovendien wordt daarmee doorstroming bevorderd).
Ook als gemeente vooraf in gesprek gaan met projectontwikkelaars en lokale betrokkenen; dit voorkomt ellenlange procedures en tegenwerking. Zowel in geval van nieuwbouw als bij bestaande gebouwen/landgoederen.
Hoogbouw is op bepaalde locaties wellicht mogelijk, maar maximaal vier verdiepingen, ter voorkoming van verstedelijking.

Eerlijk kijken naar wat de behoeften qua wonen zijn en wat de werkelijke woningnood is. Ook verspilling voorkomen! Zo zijn huizen in de Kastanjelaan niet lang geleden gerenoveerd en gaan ze nu gesloopt worden (?!?).

Qua verkeer en bijbehorende geluidsoverlast en onveilige situaties zijn er mogelijkheden, maar die zijn afhankelijk van de lokale situatie, beschikbare ruimte en financiƫn (en daarnaast ook van de beschikbare handhavers).

Inzending verrijken

Alle reacties

Wilma

2021-02-01 23:03:07

Kijken wat de werkelijke behoefte in de dorpen is. Laat projectontwikkelaars niet bepalen wat gebouwd wordt; zij gaan teveel uit van eigenbelang en commercieel gewin. En zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande bouwlocaties en gebouwen, zodat groen en natuur behouden blijft.

Deel dit initiatief