Waterzuiveringslocatie Vitens wordt een WijkBron

Door eerst de beschikbare duurzame energie uit de buurt te gebruiken, kunnen wijken in de toekomst steeds meer in hun eigen energiebehoefte voorzien. Dit scheelt investeringen vanuit de netbeheerder zoals het aanleggen van dikkere kabels of extra transformatorstations.

Mijn idee is, om de waterzuiveringslocatie van Vitens aan de Rading om te gaan vormen tot een WijkBron waarbij er een zonneweide wordt aangelegd, geothermie (grondwater ontrekken om lage temperatuurverwarming aan te bieden) een rol speelt en een buurtbatterij de opgewekte energie vasthoudt en gecontroleerd de wijk in kan sturen waar nodig.

Eerder deed ik mee aan de Duurzame Dorpen in Actie-ontwerp wedstrijd via EC Wijdemeren.
Met een behaalde 3e plek, smaakt dat natuurlijk naar meer en daarmee op zoek naar een startpunt om verder te kunnen gaan met mijn idee.

Zie hiervoor: https://duurzamedorpeninactie.nl/paul/

Inzending verrijken

Deel dit initiatief