Wonen: een gezonde woon- en leefomgeving

 • Eigenaar idee:
  MHM van Eijden namens de OFGV
 • Ingediend:
  09/12/2020
 • Pijler:
 • Weergaven:
  22140
 • Stemmen:
  6

Naar aanleiding van het werkatelier van 8 decmenber jl. waar ik een gezonde woonomgeving onder de aandacht heb gebracht hierbij nog een verduidelijking. Het is de bedoeling dat in de omgevingsvisie onder andere een kader wordt geformuleerd welke ambities de gemeente heeft. Als het om gezondheid gaat is geluid één van de thema’s die relevant is. Het is dus belangrijk om in de omgevingsvisie weer te geven in hoeverre aandacht geschonken wordt aan omgevingsgeluid. Een concreet voorbeeld: Er valt niet aan te ontkomen dat woningen in geluidbelast gebied (b.v. nabij een drukke weg) worden gebouwd (of dat er een drukke weg bij bestaande woningen wordt gepland). Je zou als kader kunnen hanteren dat in dergelijke gevallen gestreefd wordt naar ten minste één geluidluwe zijde van die woning waar ramen open kunnen om geluidluw te kunnen spuiventileren en waar bewoners aan de geluidluwe zijde buiten kunnen verblijven. Op die wijze is ondanks een geluidbelaste situatie toch voor wat betreft geluid sprake van een gezonde leefomgeving.

Inzending verrijken

Alle reacties

M.J.M Banda

2021-01-03 13:16:20

Nederhorst den Berg heeft EEN doorgaande weg!!!!! NOG meer woningen, geeft NOG meer verkeer, geeft NOG meer luchtverontreiniging, NOG meer geluidsoverlast!!!! Misschien is het verstandiger en veiliger voor de bewoners die er al wonen, eerst naar de infrastructuur van een dorp te kijken!!!!

Ans v.d. Knaap

2020-12-23 13:27:52

Ik zou ervoor willen pleiten meer laadpalen neer te zetten zodat ook het elektrisch rijden bevorderd kan worden.

Deel dit initiatief