Wonen en natuur in Wijdemeren

Fijn dat we de gelegenheid krijgen om mee te denken over wonen en de natuur in ons mooie Wijdemeren. Mijn voorstel is om woningbouw te realiseren in het gebied tussen het kinine laantje, het Noordereinde en de Vreelandseweg. Waar nu dus de sportvelden zijn. Dit gebied kan dan ontsloten worden op de Vreelandseweg.
Zo wordt de bestaande infrastructuur van Kortenhoef niet verder belast en kan de bestaande infrastructuur van Kortenhoef behouden blijven. Evt hoogbouw vlak bij Kerkelanden is minder storend. De sportvelden kunnen dan verplaatst worden naar de plek waar nu het plan Zuidsingel fase acht is gepland.
Dit zal, zeker in de spits, veel minder verkeersbewegingen met zich mee brengen. Veel
Mensen zullen op de fiets naar de sportvelden gaan zeker als er voor auto’s op die plek betaald parkeren wordt ingevoerd.

Inzending verrijken

Deel dit initiatief