ZUIDSINGEL FASE *

Totaalplan voor wonen-sporten-school-dorpshuis
MEER WONINGEN – MINDER VERKEERSBEWEGINGEN

1. Realiseer geen 250 woningen maar een sportcomplex in het plan! Vestig er de voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld.
2. Vestig er ook alle basisscholen. Zij kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten.
3. Verplaats sporthal de Fuik ook naar deze locatie.
4. Creëer één grote kantine (tevens dorpshuisfunctie!) en één kleedkamer-accommodatie voor de sporters.
5. Eén groot parkeerterrein. Overdags met name voor de scholen en ’s avonds en in de weekenden voor de sporters én de bezoekers van het dorpshuis.
6. Het complex is via de woonwijken alleen te bereiken op de fiets of te voet. Door de centrale ligging van het complex en de beperkte toegang via de woonwijk komt er daardoor minder (auto) verkeer. Men wordt ‘gedwongen’ om te lopen of te fietsen.
Voor de auto’s moet er een toegangsweg komen op de Kortenhoefsedijk en op de Emmaweg, ter hoogte van de fietsgangers-brug. Met verkeerslichten kan daar een veilige oversteek komen. Op de Kortenhoefsedijk zal een vergelijkbare afslag moeten komen. De verkeerslichten hebben gelijk ook een remmende functie op het doorgaande verkeer.
7. Bouw huizen op de huidige terreinen van voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld. De toekomstige bewoners van deze wijk aan de rand van het dorp kunnen vrijwel ‘ongemerkt’ het dorp in en uit.
8. Bouw huizen op de plek van de Fuik. Geeft rust in de buurt.
9. Maak van het gebouw van de Antoniusschool een volledig appartementencomplex.
10.Door de verplaatsing van de Curtevenne- en Regenboogschool kunnen er op deze mooie centrale plek veel seniorenappartementen gebouwd worden. Past ook in deze buurt én het geeft doorstroming op de woningmarkt.

Conclusie: Meer woningen, minder verkeersbewegingen! En de kosten worden gedekt door de woningbouw! Dé oplossing

Inzending verrijken

Alle reacties

Mark

2021-01-31 09:57:53

De verrijking beslaat meerdere onderwerpen waardoor het lastig is voor of tegen te zijn. Verplaatsen sportaccomodaties lijkt slim. Dit ten gunste van uitbreiding Hilversum en verkeersprobleem op te lossen. Sport brengt echter ook verkeer. Een autoluwe sport accomodatie lijkt mij niet de oplos

Deel dit initiatief