Wijde Meren weer terug naar af met den dorpen zoals Weleer

Gewoonweg om dat al dat grote niet goed werk, klijne’ dorpen is wel duurder maar werkt Economischer meer overzicht en Sociaal Contact onder elkaar ?
Het is nog niet te laat om hierover goed na te denken, ondank’s dat ’t 2 voor twaalf is nu’ !

Woningbehoefte onderzoek, meld u nu aan

Participatie initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren vraagt: wie wil waar wonen in starters-, sociale koop- (25% lagere prijs) of levensduurzame 50+ woning (doorstroming bevorderen door te grote eengezinswoning te verlaten voor jonge stellen!). Meld je aan via NieuweDemocratieWijdemeren@ziggo.nl of bel 0640414560

Gezellig picknicken in de natuur

Gelukkig zie je regelmatig leuke plekken waar je prettig kunt zitten op een bank met een tafel waar inwoners van Wijdemeren en passanten dankbaar gebruik van kunnen maken. Mijn voorstel is om zoveel mogelijk van dit soort plekken te realiseren.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Verrijking vind ik ook toegankelijkheid voor mensen met een beperking. aan veel stoepen / ingangen / invalidentoiletten kan nog veel meer aandacht aan besteed worden. Mijn advies: laat een groep met een beperking schouwen wat voor knelpunten er nog zijn, om de dorpen voor hen een stukje gemakkelijker te maken.

Meer woningbouw meer verkoop

Meer kijken naar mogelijkheden voor woningbouw voor woningbouwverenigingen in plaats van dure huizenbouw voor de directe verkoop. Woningbouwverenigingen meer mogelijkheden geven om doorstroom te faciliteren en verkoop van woningbouw-huizen mogelijk te maken. Zodat ook mensen met een kleinere portemonnee in deze gemeente kunnen blijven wonen. Daarnaast zou t geweldig zijn als een makelaar niet zowel aankoop- als verkoopmakelaar kan zijn zodat er eerlijke marktwerking is in plaats van de handjeklap tussen makelaars die nu kan bestaan. (hoewel ik niet weet of een gemeente hier voor kan zorgdragen)

Woningzoekenden kunnen hun wensen niet structureel kwijt

Projectontwikkelaars zijn ten onrechte verantwoordelijk voor “participatie”. Uiteraard maken zij er een verkooppraatje van. Woningzoekenden zouden moeten kunnen aangeven in welk dorp ze willen wonen, in wat voor woning en tegen welke huur/koopprijs. Pas dan vraaggestuurd opdracht geven aan ontwikkelaars.

Samengesteld

Wat ook steeds meer gebeurd in de samenleving, is het vormen van samengestelde gezinnen. Meerdere kinderen uit eerdere relaties. Juist deze gezinnen hebben het financieel niet heel breed, maar wel met iets meer nodig dan een standaard eengezinswoning. Zou fijn zijn als daar betaalbare woningen voor zouden komen.

Zwemgelegenheid Kortenhoef

Vanuit Kortenhoef is er geen gelegenheid om te zwemmen in Kortenhoef. Zou er een extra zwem locatie kunnen komen bij de scouting in Kortenhoef?

Schaatsen in Ankeveen

Hoe ziet Wijdemeren eruit in 2040?

Wijdemeren 2040 uit de ijsbaan van Ankeveen wordt warmte gewonnen met warmte pompen,
voor de verwarming in de huizen van Ankeveen deze pompen worden gevoed door het zonnepark
Ankeveen op de oude vuilnisbelt, hierdoor wordt het water flink gekoeld,
hierdoor is het mogelijk om bijna ieder jaar te schaatsen in Ankeveen
ook bij geringe vorst van de komende jaren.

knakschaats.nl/

Welzijn boven Welvaart: maak een afwegingskader

Er zijn vele wensen en behoeften, en voor elk los plan valt wel de noodzaak te bewijzen, maar niet alles kan. Vóórdat er keuzes worden gemaakt uit de vele ideeën, moet er eerst een afwegingskader worden gemaakt. Mijn idee:
1. Welzijn gaat boven welvaart (zie ook ‘de betekeniseconomie’)
2. Collectieve waarden gaan boven individuele waarden: elk plan moet meerdere waarden combineren (woningbouw kan niet meer zonder waardencreatie voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit)
3. Ideeën worden integraal afgewogen, dus ook de ‘verborgen kosten’ (luchtkwaliteit, biodiversiteit, verkeersveiligheid, erfgoed, etc.)
4. Lange termijn gaat voor korte termijn waardencreatie
5. Nieuwbouw mag alleen nog ‘landschapsinclusief’, dus oude bomen blijven staan, sloten worden niet gedempt, etc.