Wijde Meren weer terug naar af met den dorpen zoals Weleer

Gewoonweg om dat al dat grote niet goed werk, klijne’ dorpen is wel duurder maar werkt Economischer meer overzicht en Sociaal Contact onder elkaar ?
Het is nog niet te laat om hierover goed na te denken, ondank’s dat ’t 2 voor twaalf is nu’ !

Woningbehoefte onderzoek, meld u nu aan

Participatie initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren vraagt: wie wil waar wonen in starters-, sociale koop- (25% lagere prijs) of levensduurzame 50+ woning (doorstroming bevorderen door te grote eengezinswoning te verlaten voor jonge stellen!). Meld je aan via NieuweDemocratieWijdemeren@ziggo.nl of bel 0640414560

ZUIDSINGEL FASE *

Totaalplan voor wonen-sporten-school-dorpshuis
MEER WONINGEN – MINDER VERKEERSBEWEGINGEN

1. Realiseer geen 250 woningen maar een sportcomplex in het plan! Vestig er de voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld.
2. Vestig er ook alle basisscholen. Zij kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten.
3. Verplaats sporthal de Fuik ook naar deze locatie.
4. Creëer één grote kantine (tevens dorpshuisfunctie!) en één kleedkamer-accommodatie voor de sporters.
5. Eén groot parkeerterrein. Overdags met name voor de scholen en ’s avonds en in de weekenden voor de sporters én de bezoekers van het dorpshuis.
6. Het complex is via de woonwijken alleen te bereiken op de fiets of te voet. Door de centrale ligging van het complex en de beperkte toegang via de woonwijk komt er daardoor minder (auto) verkeer. Men wordt ‘gedwongen’ om te lopen of te fietsen.
Voor de auto’s moet er een toegangsweg komen op de Kortenhoefsedijk en op de Emmaweg, ter hoogte van de fietsgangers-brug. Met verkeerslichten kan daar een veilige oversteek komen. Op de Kortenhoefsedijk zal een vergelijkbare afslag moeten komen. De verkeerslichten hebben gelijk ook een remmende functie op het doorgaande verkeer.
7. Bouw huizen op de huidige terreinen van voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld. De toekomstige bewoners van deze wijk aan de rand van het dorp kunnen vrijwel ‘ongemerkt’ het dorp in en uit.
8. Bouw huizen op de plek van de Fuik. Geeft rust in de buurt.
9. Maak van het gebouw van de Antoniusschool een volledig appartementencomplex.
10.Door de verplaatsing van de Curtevenne- en Regenboogschool kunnen er op deze mooie centrale plek veel seniorenappartementen gebouwd worden. Past ook in deze buurt én het geeft doorstroming op de woningmarkt.

Conclusie: Meer woningen, minder verkeersbewegingen! En de kosten worden gedekt door de woningbouw! Dé oplossing

Gezellig picknicken in de natuur

Gelukkig zie je regelmatig leuke plekken waar je prettig kunt zitten op een bank met een tafel waar inwoners van Wijdemeren en passanten dankbaar gebruik van kunnen maken. Mijn voorstel is om zoveel mogelijk van dit soort plekken te realiseren.

MTB route in de bossen van s Graveland.

Ik zie steeds meer MTB ers in de bossen van s graveland. Landelijk is er een tekort aan MTB routes, er wordt veel geklaagd door MTB ers over te drukke routes met name centraal in het land. Het kan daarom een mooie aanvulling zijn op het toeristische aanbod in wijdemeren en het toeristenseizoen verlengen en zorgen dat we meer gaan sporten. Het aanleggen van een aparte route voor MTB ers houdt bovendien de MTB ers weg van de paden voor de wandelaars. Dus op die manier wint iedereen.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Verrijking vind ik ook toegankelijkheid voor mensen met een beperking. aan veel stoepen / ingangen / invalidentoiletten kan nog veel meer aandacht aan besteed worden. Mijn advies: laat een groep met een beperking schouwen wat voor knelpunten er nog zijn, om de dorpen voor hen een stukje gemakkelijker te maken.

Woningbouw Bij de sportvelden bij het kininelaantje

Geen woningbouw in het plan “ zuidsingel fase 8 “
Dit is te belastend voor de bestaande infrastructuur van Kortenhoef.
Woningbouw realiseren in het gebied waar nu de sportvelden zijn , dus in de driehoek zuider einde kininelaantje Vreelandseweg. Met ontsluiting op de Vreelandseweg daar is evt hoogbouw vlak bij Kerkelande ook minder storend. De sportvelden kunnen dan gerealiseerd worden waar nu zuidsingel fase 8 bedacht is. Het bezoeken aan de sportvelden gebeurd vaak op de fiets en vnl. Buiten de spits.

Woningzoekenden kunnen hun wensen niet structureel kwijt

Projectontwikkelaars zijn ten onrechte verantwoordelijk voor “participatie”. Uiteraard maken zij er een verkooppraatje van. Woningzoekenden zouden moeten kunnen aangeven in welk dorp ze willen wonen, in wat voor woning en tegen welke huur/koopprijs. Pas dan vraaggestuurd opdracht geven aan ontwikkelaars.

Meer aanbod voor jonge gezinnen

Op dit moment is het aanbod (sport,zorg, vrije tijd) voor gezinnen met jongere kinderen erg beperkt. Hierdoor moet er vaak uitgeweken worden naar de ‘stad’. Het zou mooi zijn als er op het gebied van zorg een breder aanbod komt, voor sport en vrije tijd meer stimulans voor de jongere kinderen zodat een gezonde leefstijl van jongs af aan nog beter aangeboden kan worden binnen het dorp