Wijde Meren weer terug naar af met den dorpen zoals Weleer

Gewoonweg om dat al dat grote niet goed werk, klijne’ dorpen is wel duurder maar werkt Economischer meer overzicht en Sociaal Contact onder elkaar ?
Het is nog niet te laat om hierover goed na te denken, ondank’s dat ’t 2 voor twaalf is nu’ !

Woningbehoefte onderzoek, meld u nu aan

Participatie initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren vraagt: wie wil waar wonen in starters-, sociale koop- (25% lagere prijs) of levensduurzame 50+ woning (doorstroming bevorderen door te grote eengezinswoning te verlaten voor jonge stellen!). Meld je aan via NieuweDemocratieWijdemeren@ziggo.nl of bel 0640414560

Gezellig picknicken in de natuur

Gelukkig zie je regelmatig leuke plekken waar je prettig kunt zitten op een bank met een tafel waar inwoners van Wijdemeren en passanten dankbaar gebruik van kunnen maken. Mijn voorstel is om zoveel mogelijk van dit soort plekken te realiseren.

Cafe die2

Gezellig echt bruin Cafe met lekkere kleine hapjes en de lekkerste koffie maar ook zelf gebakken appeltaart

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Verrijking vind ik ook toegankelijkheid voor mensen met een beperking. aan veel stoepen / ingangen / invalidentoiletten kan nog veel meer aandacht aan besteed worden. Mijn advies: laat een groep met een beperking schouwen wat voor knelpunten er nog zijn, om de dorpen voor hen een stukje gemakkelijker te maken.

Meer appartementen en landschap besparende woningen

Trachten om in te breien in gemeentes, zodat groen behouden blijft. Op locaties waar projectontwikkelaars nu vooral huizen voor de rijkere doelgroepen ontwikkelen samen met hen kijken of er andere, betaalbaarder woningen resp. appartementen mogelijk zijn (bovendien wordt daarmee doorstroming bevorderd).
Ook als gemeente vooraf in gesprek gaan met projectontwikkelaars en lokale betrokkenen; dit voorkomt ellenlange procedures en tegenwerking. Zowel in geval van nieuwbouw als bij bestaande gebouwen/landgoederen.
Hoogbouw is op bepaalde locaties wellicht mogelijk, maar maximaal vier verdiepingen, ter voorkoming van verstedelijking.

Eerlijk kijken naar wat de behoeften qua wonen zijn en wat de werkelijke woningnood is. Ook verspilling voorkomen! Zo zijn huizen in de Kastanjelaan niet lang geleden gerenoveerd en gaan ze nu gesloopt worden (?!?).

Qua verkeer en bijbehorende geluidsoverlast en onveilige situaties zijn er mogelijkheden, maar die zijn afhankelijk van de lokale situatie, beschikbare ruimte en financiën (en daarnaast ook van de beschikbare handhavers).

Woningzoekenden kunnen hun wensen niet structureel kwijt

Projectontwikkelaars zijn ten onrechte verantwoordelijk voor “participatie”. Uiteraard maken zij er een verkooppraatje van. Woningzoekenden zouden moeten kunnen aangeven in welk dorp ze willen wonen, in wat voor woning en tegen welke huur/koopprijs. Pas dan vraaggestuurd opdracht geven aan ontwikkelaars.

Welzijn boven Welvaart: maak een afwegingskader

Er zijn vele wensen en behoeften, en voor elk los plan valt wel de noodzaak te bewijzen, maar niet alles kan. Vóórdat er keuzes worden gemaakt uit de vele ideeën, moet er eerst een afwegingskader worden gemaakt. Mijn idee:
1. Welzijn gaat boven welvaart (zie ook ‘de betekeniseconomie’)
2. Collectieve waarden gaan boven individuele waarden: elk plan moet meerdere waarden combineren (woningbouw kan niet meer zonder waardencreatie voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit)
3. Ideeën worden integraal afgewogen, dus ook de ‘verborgen kosten’ (luchtkwaliteit, biodiversiteit, verkeersveiligheid, erfgoed, etc.)
4. Lange termijn gaat voor korte termijn waardencreatie
5. Nieuwbouw mag alleen nog ‘landschapsinclusief’, dus oude bomen blijven staan, sloten worden niet gedempt, etc.

Wonen: een gezonde woon- en leefomgeving

Naar aanleiding van het werkatelier van 8 decmenber jl. waar ik een gezonde woonomgeving onder de aandacht heb gebracht hierbij nog een verduidelijking. Het is de bedoeling dat in de omgevingsvisie onder andere een kader wordt geformuleerd welke ambities de gemeente heeft. Als het om gezondheid gaat is geluid één van de thema’s die relevant is. Het is dus belangrijk om in de omgevingsvisie weer te geven in hoeverre aandacht geschonken wordt aan omgevingsgeluid. Een concreet voorbeeld: Er valt niet aan te ontkomen dat woningen in geluidbelast gebied (b.v. nabij een drukke weg) worden gebouwd (of dat er een drukke weg bij bestaande woningen wordt gepland). Je zou als kader kunnen hanteren dat in dergelijke gevallen gestreefd wordt naar ten minste één geluidluwe zijde van die woning waar ramen open kunnen om geluidluw te kunnen spuiventileren en waar bewoners aan de geluidluwe zijde buiten kunnen verblijven. Op die wijze is ondanks een geluidbelaste situatie toch voor wat betreft geluid sprake van een gezonde leefomgeving.