Wijde Meren weer terug naar af met den dorpen zoals Weleer

Gewoonweg om dat al dat grote niet goed werk, klijne’ dorpen is wel duurder maar werkt Economischer meer overzicht en Sociaal Contact onder elkaar ?
Het is nog niet te laat om hierover goed na te denken, ondank’s dat ’t 2 voor twaalf is nu’ !

Woningbehoefte onderzoek, meld u nu aan

Participatie initiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren vraagt: wie wil waar wonen in starters-, sociale koop- (25% lagere prijs) of levensduurzame 50+ woning (doorstroming bevorderen door te grote eengezinswoning te verlaten voor jonge stellen!). Meld je aan via NieuweDemocratieWijdemeren@ziggo.nl of bel 0640414560

ZUIDSINGEL FASE *

Totaalplan voor wonen-sporten-school-dorpshuis
MEER WONINGEN – MINDER VERKEERSBEWEGINGEN

1. Realiseer geen 250 woningen maar een sportcomplex in het plan! Vestig er de voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld.
2. Vestig er ook alle basisscholen. Zij kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten.
3. Verplaats sporthal de Fuik ook naar deze locatie.
4. Creëer één grote kantine (tevens dorpshuisfunctie!) en één kleedkamer-accommodatie voor de sporters.
5. Eén groot parkeerterrein. Overdags met name voor de scholen en ’s avonds en in de weekenden voor de sporters én de bezoekers van het dorpshuis.
6. Het complex is via de woonwijken alleen te bereiken op de fiets of te voet. Door de centrale ligging van het complex en de beperkte toegang via de woonwijk komt er daardoor minder (auto) verkeer. Men wordt ‘gedwongen’ om te lopen of te fietsen.
Voor de auto’s moet er een toegangsweg komen op de Kortenhoefsedijk en op de Emmaweg, ter hoogte van de fietsgangers-brug. Met verkeerslichten kan daar een veilige oversteek komen. Op de Kortenhoefsedijk zal een vergelijkbare afslag moeten komen. De verkeerslichten hebben gelijk ook een remmende functie op het doorgaande verkeer.
7. Bouw huizen op de huidige terreinen van voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld. De toekomstige bewoners van deze wijk aan de rand van het dorp kunnen vrijwel ‘ongemerkt’ het dorp in en uit.
8. Bouw huizen op de plek van de Fuik. Geeft rust in de buurt.
9. Maak van het gebouw van de Antoniusschool een volledig appartementencomplex.
10.Door de verplaatsing van de Curtevenne- en Regenboogschool kunnen er op deze mooie centrale plek veel seniorenappartementen gebouwd worden. Past ook in deze buurt én het geeft doorstroming op de woningmarkt.

Conclusie: Meer woningen, minder verkeersbewegingen! En de kosten worden gedekt door de woningbouw! Dé oplossing

Gezellig picknicken in de natuur

Gelukkig zie je regelmatig leuke plekken waar je prettig kunt zitten op een bank met een tafel waar inwoners van Wijdemeren en passanten dankbaar gebruik van kunnen maken. Mijn voorstel is om zoveel mogelijk van dit soort plekken te realiseren.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Verrijking vind ik ook toegankelijkheid voor mensen met een beperking. aan veel stoepen / ingangen / invalidentoiletten kan nog veel meer aandacht aan besteed worden. Mijn advies: laat een groep met een beperking schouwen wat voor knelpunten er nog zijn, om de dorpen voor hen een stukje gemakkelijker te maken.

Woningzoekenden kunnen hun wensen niet structureel kwijt

Projectontwikkelaars zijn ten onrechte verantwoordelijk voor “participatie”. Uiteraard maken zij er een verkooppraatje van. Woningzoekenden zouden moeten kunnen aangeven in welk dorp ze willen wonen, in wat voor woning en tegen welke huur/koopprijs. Pas dan vraaggestuurd opdracht geven aan ontwikkelaars.

Welzijn boven Welvaart: maak een afwegingskader

Er zijn vele wensen en behoeften, en voor elk los plan valt wel de noodzaak te bewijzen, maar niet alles kan. Vóórdat er keuzes worden gemaakt uit de vele ideeën, moet er eerst een afwegingskader worden gemaakt. Mijn idee:
1. Welzijn gaat boven welvaart (zie ook ‘de betekeniseconomie’)
2. Collectieve waarden gaan boven individuele waarden: elk plan moet meerdere waarden combineren (woningbouw kan niet meer zonder waardencreatie voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit)
3. Ideeën worden integraal afgewogen, dus ook de ‘verborgen kosten’ (luchtkwaliteit, biodiversiteit, verkeersveiligheid, erfgoed, etc.)
4. Lange termijn gaat voor korte termijn waardencreatie
5. Nieuwbouw mag alleen nog ‘landschapsinclusief’, dus oude bomen blijven staan, sloten worden niet gedempt, etc.

Wonen: een gezonde woon- en leefomgeving

Naar aanleiding van het werkatelier van 8 decmenber jl. waar ik een gezonde woonomgeving onder de aandacht heb gebracht hierbij nog een verduidelijking. Het is de bedoeling dat in de omgevingsvisie onder andere een kader wordt geformuleerd welke ambities de gemeente heeft. Als het om gezondheid gaat is geluid één van de thema’s die relevant is. Het is dus belangrijk om in de omgevingsvisie weer te geven in hoeverre aandacht geschonken wordt aan omgevingsgeluid. Een concreet voorbeeld: Er valt niet aan te ontkomen dat woningen in geluidbelast gebied (b.v. nabij een drukke weg) worden gebouwd (of dat er een drukke weg bij bestaande woningen wordt gepland). Je zou als kader kunnen hanteren dat in dergelijke gevallen gestreefd wordt naar ten minste één geluidluwe zijde van die woning waar ramen open kunnen om geluidluw te kunnen spuiventileren en waar bewoners aan de geluidluwe zijde buiten kunnen verblijven. Op die wijze is ondanks een geluidbelaste situatie toch voor wat betreft geluid sprake van een gezonde leefomgeving.

Sterker samen, door gezonder te leven!

Covid-19 heeft ons geleerd dat een gezonde leefstijl belangrijker is dan ooit. Als leefstijlcoach heb ik een passie: de inwoners van Wijdemeren de basis willen meegeven voor een gezonde leefstijl. Niet alleen om covid-19 de baas te kunnen zijn, maar vooral om lekkerder in je vel te zitten. Graag zou ik samen met de gemeente Wijdemeren en andere leefstijl professionals willen kijken welke initiatieven we hiervoor op kunnen zetten. Waarbij we ons kunnen richten op: Bewegen/Roken/Alcohol/Voeding/Ontspanning & Slaap en andere gezondheidsbevorderende interventies op zowel mentaal als fysiek gebied.

Oudere in recreatiewoningen laten wonen.

Pensioengerechtigden 9 maanden in hun recreatiewoningen laten wonen met inschrijving in de Basisregistratie Personen er kunnen dan ook gewoon belastingen worden geheven, deze mensen zijn dan goedkoper uit en kunnen daardoor zo’n 3 maanden naar het buitenland, wat ze nu financieel vaak niet kunnen, en er wordt een groot woningen tekort opgelost zonder investeringen.